logo

12 Kasım 2011

Kilis’in Maden ve Enerji Kaynakları

Kilis ili Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Güneybatısında yer alan bir sınır ilimizdir. İl maden kaynakları bakımından çok zengin potansiyele sahip değildir.
İl ve yakın çevresinde Genel Müdürlüğümüzün bugüne kadar yaptığı çalışmalarla elde ettiği veriler sonucunda fosfat, manganez ve demir oluşumlarına rastlanmış olup, bunlar Musabeyli ilçesinde yer almaktadır. İldeki fosfat yatakları glokoni tipi sedimanter yataklar olup,

Boğazkerim ve Fericek yörelerindeki fosfat sahalarında % 3.40-13 P2O5 tenörlü 20.970.750
görünür+muhtemel rezerv tespit edilmiştir.

Yataklar geçmiş yıllarda işletilmiştir. Musabeyli-Dostallı, Karabolluk demir yatağında ortalama % 47 Fe, % 20.1 SiO2 içerikli 103.000 ton görünür+muhtemel rezerv belirlenmiştir.
İl genelinde çok sayıda manganez yatak ve zuhurları bulunmaktadır. % Mn içerikleri 13 ile
49 arasında değişen bu yatak ve zuhurların toplam görünür+muhtemel rezervi 330.230 tondur.
FOSFAT (P)
Kilis-Boğazkerim, Fericek Glokonili Fosfat Sahası
Tenör : % 3.40-13 P2O5
Rezerv : 17.471.750 ton görünür+muhtemel rezerv (Fericek sahası). 3.500.000 ton
potansiyel rezerv (Boğazkerim sahası) mevcuttur. Boğazkerim sahası geçmiş
yıllarda işletilmiştir.
DEMİR (Fe)
Musabeyli-Dostallı, Karabolluk
Tenör : % 47 Fe, % 20.1 SiO2
Rezerv : 103.000 ton görünür+muhtemel rezerv.
MANGANEZ (Mn)
Musabeyli-Dostallı, Y.Kalecik, Kocamustafapaşa, Karadut, Burunsuzlar, Beleken ve Kale
Mah. Sahaları
Tenör : % 13-49 Mn
Rezerv : 330.230 ton görünür+muhtemel rezerv.

Etiketler: » »
Share
1221 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ